top of page

 

 

Handelsbetingelser
 

BETALING
Free Flow Yoga modtager betalinger med Mobilepay eller bankoverførsel eller kontant. 

Alle beløb der vedrører køb af yoga (holdundervisning, enetimer, workshops og retreats) er momsfritaget. 

PRISER OG GEBYRER
Alle priser er angivet i danske kroner. Der er naturligvis ingen betalingsgebyrer.

OPSIGELSE

På ugentlige yogahold, hvor du som udgangspunkt er tilmeldt for en hel sæson, kan deltagelse på holdet bringes til ophør med en måneds varsel og opsigelse den 1. i en måned. Udmelding skal ske via mail til freeflow@outlook.dk

BOOKINGBETINGELSER

 

UGENTLIGE YOGAHOLD:

Når du tilmelder dig yoga på et ugentligt hold, forudsættes det, at du tilmelder dig for en hel sæson. Det har den fordel, at du altid er sikret en plads på dit ugentlige hold, og at den ikke bliver givet til andre. 

Udmelding/yoga i bero på ugentlige hold:

På ugentlige yogahold, hvor du som udgangspunkt er tilmeldt for en hel sæson, kan deltagelse på holdet bringes til ophør med en måneds varsel. Der opsiges korrekt senest den 1. i en måned med følgende endelig udmelding fra yogaholdet 30 dage efter.

WORKSHOPS:

Ved mindre end 1 måned til workshoppen afholdes, er det muligt at få refunderet 50 procent af det betalte beløb, såfremt du er nødt til at melde afbud. Ved afbud senere end 14 dage før workshoppen afholdes, refunderes beløbet ikke. Hvis du er forhindret i at deltage, og er nødt til at melde afbud senere end 14 dage før workshoppen afholdes, er du velkommen til at overdrage din plads til en anden, eller spørge til, om der er en venteliste til workshoppen, så dine penge ikke går tabt. Overdrages pladsen til en anden, skal du da blot sende en mail til freeflow@outlook.dk og oplyse navnet på den person, der møder i dit sted. Aflyser Free Flow Yoga refunderes det fulde beløb, dog undtaget tilstande der klassificeres som force majeure fx Covid-19 tvangslukning.

GENERELT
Der er ingen fortrydelsesret på ovenstående produkter, når først fremmøde på en workshop, eller et retreat er sket.

KUNDE- & PRIVATLIVSPOLITIK
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

bottom of page